KUTATÁSOK

E-kiskereskedelmi Dashboard

A Reacty Digital megoldása új megközelítésbe helyezi az e-kiskereskedelmi gondolkodást: átfogó képet nyújt a hazai online kiskereskedelem helyzetéről, lehetővé teszi a piac áttekintését és a stratégiai tervezést egyaránt.

A dashboard formátum dinamikus elemzésre ad lehetőséget, a piaci adatokat a felhasználó által kívánt bontásban jeleníti meg, ezáltal hatékonyan támogatja üzleti döntéseit.

Tekintse meg demo verziónkat és kérje ajánlatunkat a teljes hozzáférés kapcsán!

Videojáték és e-sport kutatások

A Reacty Digital egy rendszeresen ismétlődő kutatássorozattal méri a videojáték és az e-sport piaci trendeket Magyarországon. Az általunk vizsgált témák és célcsoportok széles spektrumon mozognak, a teljes lakosság körében mért sztereotípiáktól kezdve egészen a profi e-sport szereplőinek jellemzéséig. A videojátékozási szokások és annak gazdasági részpiacai mellett felmérünk számos kapcsolódó tevékenységet, például a tartalomfogyasztási és a sportfogadási szokásokat. Előrejelzésünk és a gyermekek videojátékozási szokásainak felmérése a jövőbe is betekintést enged. Kutatási eredményeink értékes információt tartalmaznak a videojáték piac szereplőin túl mindenkinek, aki a hobbijukon keresztül szeretné megszólítani a fiatalokat.

E-kiskereskedelmi kutatási opcióink

online_vasarlo

Éves online e-kiskereskedelmi kutatás - kínálat oldali felmérés

2016 óta minden évben hagyományosan áprilisi adatfelvétellel készül el az e-kiskereskedelmi kutatás az online kereskedők körében. A kutatás elsődleges célja az online kereskedelem előző évi forgalmi adatainak mérése és becslése, megoszlása a főbb termékkategóriák mentén, valamint a webáruházak fizetési és logisztikai megoldásainak vizsgálata.

A dashboard az alábbi főbb területeket mutatja be:

 • teljes online kiskereskedelmi forgalmi adatok;
 • termékszegmensek részletes bontása forgalmi adatok, trendek és részesedések szerint;
 • vásárlási (kosár) érték.

Online vásárlók fogyasztási szokásainak vizsgálata - kereslet oldali felmérés

A Reacty-nál fontosnak tartjuk az internetezők online vásárlási szokásainak megismerését. Először 2014 májusában készült el a felmérés, így lehetőség kínálkozik trend jellegű adatok elemzésére is. Az adatfelvételre a Reacty Véleményem Van (VeVa, www.veva.hu) lakossági online kutatási rendszerén keresztül kerül sor.

A dashboard az alábbi főbb kérdésekre ad választ:

 • Milyen gyakorisággal és mit szoktak online vásárolni?
 • Hogyan kerestek, tájékozódtak és vásároltak az előző egy évben? Milyen eszközt használtak?
 • Honnan vásárolnak (hazai és / vagy külföldi boltokból)?
 • Milyen szállítási és fizetési módot preferálnak?
 • Mi jellemzi az online bevásárlásaikat (tehát a háztartás bevásárlásait)?
online_vasarlo

Középtávú e-kiskereskedelmi előrejelzés

A rendkívül felgyorsult termék- és szolgáltatásfejlesztés, illetve a felhasználók és vásárlók viselkedése folyamatosan változásokat generálnak. Ezen változások, illetve a gazdasági környezet alakulása, valamint az ezekre adott reakciók határozzák meg a cégek eredményeit.

A Reacty Digital ehhez nyújt előrejelzést az e-kereskedelem területén. Ez a középtávú, 5 éves intervallumra szóló előrejelzés a piaci szereplők várakozásai mellett figyelembe veszi a makró szintű gazdasági változókat és a kiskereskedelem várható fejlődési görbéit.

A kiskereskedelmi forgalom volumenének előrejelzését, illetve az egyes szegmensek részarányának változását makrogazdasági adatokból és a Reacty saját mikroszintű kutatásaiból becsüljük meg.

Rendszeres online lakossági felmérés

A Reacty Digital online panelén kéthavi rendszerességgel indítunk felméréseket az e-kereskedelem témakörében többek között az alábbi témákban:

 • szezonalitás
 • márkaismertség
 • fizetési módok
 • stb.